תעודת אחריות

מופיע ע״ג מדבקת האחריות המודבקת בתחתית האריזה החיצונית

תאריך רכישה:

ניתן לצלם את החשונית בעזרת הנייד שלך ואז להעביר למייל האישי שלך ומשם להוריד למחשב על מנת לצרף כאן את הקובץ.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.